มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

19/09/2565

กลุ่มอุตสาหกรรม​พลังงาน​หมุนเวียน
สภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทย
สมาคม​ RE100.THAILAND
มูลนิธิพลังงาน​สะอาด​เพื่อ​ประชาชน
สอวช.
ม. สวนสุนันทา​

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 1 (เต็ม ปิดรุ่นที่) สามารถลงในรุ่นที่ 2 …
ทุกวันพุธ เริ่ม 5,12,19,26 ตุลาคม และ วันที่ 2,9 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารรับรองเกษะโกมล

รุ่นที่ 2
อบรม ทุกวันอังคาร เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 และ
1, 8, 15, 22, 29 พฤศจิกายน 2565

รีบสมัครด่วน ‼️
✅ค่าลงทะเบียนเพียง 25,000บาท ( อาหารว่างเช้าบ่าย, อาหารกลางวัน และ dinner วันปิดหลักสูตร)
✅รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครแพคคู่ จากบริษัทเดียวกัน
👉🏻คลิก https://forms.gle/SJHNXmigFZaSmBXY8

รายละเอียดหลักสูตร

6 Module

  1. Design Principle:Passive&Active Design
  2. Energy Efficiency
  3. Renewable energy
  4. 3R+1W+1C
  5. Carbon Credit Certificate
  6. Carbon Credit/RE Platform

รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดคลิ้กที่นี่