มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Blog

27/06/2567

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการตลาดคาร์บอนครัวเรือนภาคสมัครใจ

“รู้ไหมว่า คนที่ติด Solar Cell ที่บ้าน คุณช่วยลดโลกร้อนได้ แถมได้คะแนน The 1 มาใช้ฟรีๆ” ตลาดคาร์บอนเครดิตครัวเรือนที่ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีใครทำ แต่มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชนทำให้เห็นแล้ว ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่า สร้างอนาคตสะอาด ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับภาคครัวเรือนที่ติดตั้ง Solar cell เพื่อส่งเสริมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถนำ Carbon Credit ที่ผลิตได้จาก Solar cell และได้รับการรับรองมาตรฐาน T-VER ของประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนเป็นคะแนน The 1 ของเครือเซ็นทรัล ฟรี นำร่องโดยโครงการบ้านพลังงานเป็นศูนย์ของเสนา ตั้งเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน หรือ คะแนน The 1 มากกว่า 4 ล้านคะแนน วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิชประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการตลาดคาร์บอนครัวเรือนภาคสมัครใจ ภายใต้งบประมาณหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

22/03/2567

สมาคม RE100 จัดประชุมใหญ่สามัญและเสวนาด้านแผนพลังงานชาติ

“NEP ของภาครัฐตอบโจทย์ความต้องการ RE100 ของภาคเอกชนได้หรือไม่ อย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานเสวนาพร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ โดยมีการกล่าวถึงแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของพลังงานไทยที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยมีจุดประสงค์หลักคือ 1.สนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาด 2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร – นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงมาตรการสำคัญAEDPและมาตรการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2567-2580 – นายปวิศ เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก – นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) กล่าวถึงความท้าทายของภาคธุรกิจไทยเพื่อมุ่งสู่ Sustainable Business การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ – นายชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน ได้ให้ความสำคัญของบทบาทของหน่วยงานต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานในปัจจุบัน – ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีการกล่าวถึงแผนและนโยบายที่จะทำให้คาร์บอนเครดิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเรื่องราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม – นายนที สิทธิประศาสน์ กรรมการและเลขานุการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงนโยบายทางด้านนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็น Net Zero  และมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีนายอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ […]

27/11/2566

Leading Transition: Road to a Low Carbon Nation เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศความยั่งยืน

Leading Transition: Road to a Low Carbon Nation เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศความยั่งยืน โดยคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)จากเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต

06/11/2566

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 5

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC) รุ่นที่ 5 ทุกวันพุธ เริ่ม 24, 31 มกราคม และ 7, 14, 21, 28 กุมพาพันธ์ 2567ณ ห้อง Budsaba ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนนพระราม 4 สำรองที่นั่งคลิ้กที่นี่ | ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอังศนา Email : aungsna.ch@gmail.comโทร. 084-938-3057 คุณกรวิชญ์Email : korawit.re100@gmail.comโทร. 091-804-6643

31/10/2566

เชิญร่วมการเเข่งขัน GOLF RE OPEN 2023 : Carbon Neutral Event

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ร่วมกับ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เเละสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) จัดการเเข่งขัน “Golf RE OPEN 2023 : Carbon Neutral Event” 🗓️ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566⏰ SHOTGUN Start 12.00 น.🚩 ณ สนามกอล์ฟ Windsor Park and Golf Club เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 🏆รางวัล HOLE IN ONE ทองคำมูลค่า 2 บาท‼️👉 ทีม VIP 55,000(ของที่ระลึก + รถกอล์ฟ 1 คัน ต่อ 1 ท่าน) 👉 ทีมทั่วไป 35,000(ของที่ระลึก + รถกอล์ฟ 1 คัน […]

05/10/2566

กิจกรรมเสวนา Micro Modular Reactor (MMR) และพิธีปิดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 4

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมพิเศษเสวนา Micro Modular Reactor (MMR) เตาปฏิกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ทางเลือกพลังงานสะอาด สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในอนาคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ให้เกียรติร่วมต้อนรับวิทยากรร่วมเสวนา MMR ได้แก่ ซึ่งกิจกรรมนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และหน่วยร่วมต่างๆ ดำริที่จะให้มีกิจกรรมเสริม ในการอบรมหลักสูตร ETC ทุกรุ่น โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็ม สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานให้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากหัวข้อการอบรม ทั้ง 6 modulesประเด็นที่น่าสนใจ จากการเสวนา ในวันนี้ ประกอบด้วย หลังจาก จบการเสวนาแล้วคณะผู้จัดการอบรม ยังได้รับเกียรติจาก คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคม RE100 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และกล่าวปิดการอบรม นอกเหนือจากกิจกรรมเสวนาแล้ว คณะผู้จัด ได้เรียนเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้ง ในรุ่นที่ […]

02/10/2566

อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน MOU หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ และรับส่งพนักงานในพื้นที่ อีอีซี พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์การลงทุน

อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน MOU หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ และรับส่งพนักงานในพื้นที่อีอีซี พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์การลงทุน นําร่องปี 66 เกิดรถโดยสารไฟฟ้า 100 คัน คาดใน 2 ปีเพิ่มเป็น 10,000 คัน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 5 แสนตัน/ปี จูงใจดึงลงทุนคลัสเตอร์ EV และ BCG รวม 40,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2566 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ และ รถรับ-ส่งพนักงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นายชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย นายวีระเดช เตชะ ไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) และ นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ พลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายทอด องค์ความรู้ […]

18/09/2566

การเปลี่ยนผ่านพลังงานคืออะไร แล้วทำไมต้อง “ยุติธรรม”

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ร่วมกับสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ขอเชิญชวนร่วมงานแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัยหัวข้อ “แนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเขียวตามนิยามเดียวกัน (Thailand Taxonomy) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม (Just Energy Transition)” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:00- 16:00 น. ณ ห้องประชุม HILL CREST ชั้น 5 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี กล่าวเปิดงานโดย คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) พร้อมเวทีเสวนาที่จะมาชวนคุยว่า ประเทศไทยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไรที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยุติธรรม และเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทั้ง “ยุติธรรม” และ “ยั่งยืน” ได้อย่างไร โดย ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ เช้าทันโลก FM 96.5 […]