มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

11/04/2566

เสวนา COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน

เอกสารประกอบการเสวนา จากวิทยากร (คลิ้กที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด)