กิจกรรม

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ร่วมใจสู้ COVID-19

วันอังคารที่  2  มี.ค. 2564  ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณพรอรัญ  สุวรรณพลาย รองประธานกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน เป็นผู้แทนกลุ่มฯ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วย คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท  เพื่อสนับสนุน ส.อ.ท. ในโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมใจสู้ COVID-19” เพื่อนำไปจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร

Back to top button