ข่าว

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน | ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

งานเสวนา New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน ในหัวข้อ อนาคตพลังงานชาติ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และแผนผลังงานชาติ โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

Back to top button