กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้เรื่อง RE 100 และ Green Carbon และโลกยุคใหม่หลังฟอสซิล โดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท และ ป.เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาได้ทราบ นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายจากศิษย์รุ่นพี่ มาถ่ายทอดความรู้เรื่อง RE 100 และ Green Carbon และโลกยุคใหม่หลังฟอสซิล โดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านการสัมมนาแบบออนไลน์

Back to top button