มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

24/03/2566

COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 – 15:30 น.ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 หัวขัอเสวนา ผู้ร่วมเสวนา คุณธาริฑธิ์​ ปั่นเปี่ยมรัษฏ์ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณณัฐกร อุเทนสุดกรรมสรรพสามิต คุณรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ธีระวัฒน์ ลิมปิบันเทิงบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

23/12/2565

งานเสวนาออนไลน์ “สร้างธุรกิจใหม่ ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน”

งานเสวนาออนไลน์ “สร้างธุรกิจใหม่ ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน”วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65 ณ ร้านเขียวไข่กา ตลาดจริงใจ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมเสวนา คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ประธานคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทย (กล่าวเปิด) ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิชเลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน คุณภัทร์ ศาสตร์ขำผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืนฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ คุณธเนศ วรศรัณย์กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง คุณรองเพชร บุญช่วยดีคณะทำงานย่อยกลุ่มสนับสนุนการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตเพื่อรองรับกติกาพลังงานโลก หอการค้าไทย คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ด้านพลังงาน หัวข้อเสวนา

08/12/2565

กอล์ฟ “RE GOLF 2022 : CARBON NEUTRAL EVENT”

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ “RE GOLF 2022 : CARBON NEUTRAL EVENT” การแข่งขันจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 SHOTGUN เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟ WINDSOR PARK AND GOLF CLUB เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พิเศษในงานนี้เท่านั้น ฟรี! ค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตบนแพลตฟอร์ม FTIX และค่าใช้จ่ายในการ OFFSET สำหรับกิจกรรม CARBON NEUTRAL EVENT จะประหยัดสูงสุดถึง 20,000 บาท ทีม VIP 55,000 บาทต่อก๊วนทีมทั่วไป 35,000 บาทต่อก๊วน(ราคาไม่รวม VAT) ติดต่อสอบถามคุณสุพะทีตาโทร. 085-904-5665อีเมล์ supatheeta@gmail.comดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครคลิ้กที่นี่

10/11/2565

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP)

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP) จัดทำโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน คลิ้กที่หน้าปก เพื่อเปิดดู สแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อเปิดดู

14/10/2565

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

BOT Symposium 2022 Perspectives Climate change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในหัวข้อ Climate Change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14/10/2565

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

งานเสวนา New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน ในหัวข้อ อนาคตพลังงานชาติ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และแผนผลังงานชาติ โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

19/09/2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC)

กลุ่มอุตสาหกรรม​พลังงาน​หมุนเวียนสภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทยสมาคม​ RE100.THAILANDมูลนิธิพลังงาน​สะอาด​เพื่อ​ประชาชนสอวช.ม. สวนสุนันทา​ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 1 (เต็ม ปิดรุ่นที่) สามารถลงในรุ่นที่ 2 …ทุกวันพุธ เริ่ม 5,12,19,26 ตุลาคม และ วันที่ 2,9 พฤศจิกายน 2565ณ อาคารรับรองเกษะโกมล รุ่นที่ 2อบรม ทุกวันอังคาร เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 และ1, 8, 15, 22, 29 พฤศจิกายน 2565 รีบสมัครด่วน ‼️✅ค่าลงทะเบียนเพียง 25,000บาท ( อาหารว่างเช้าบ่าย, อาหารกลางวัน และ dinner วันปิดหลักสูตร)✅รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครแพคคู่ จากบริษัทเดียวกัน👉🏻คลิก https://forms.gle/SJHNXmigFZaSmBXY8 รายละเอียดหลักสูตร 6 Module รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดคลิ้กที่นี่