มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

CLEAN ENERGY FOR PEOPLES FOUNDATION

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (มพช) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร ก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วารสาร GREEN ENERGY REVIEW

CLIMATE CHANGE กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย

ISSUE 02 | JANUARY - MARCH 2023

  • 3 ธุรกิจเทรนใหม่มาแรง ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากกว่ากำไร
  • 5 ไอเดียลดโลกร้อน ที่คุณช่วยได้ เมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ
  • พลังงานสะอาด ธีมการลงทุนรักษ์โลกทางเลือกใหม่
  • ทิ้ง E-Waste ชิ้นเดียวสะเทือนทั้งโลก!
  • เด็กไทยผู้เสนอเทคโนโลยีจับคาร์บอนให้ “อีลอน มัสก์”

คณะกรรมการ และทีมงาน

คณะกรรมการของมูลนิธิประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า

คุณนที สิทธิประศาสน์

รองประธานกรรมการ

คุณอาทิตย์ เวชกิจ

รองประธานกรรมการ

คุณพรอรัญ สุวรรณพลาย

กรรมการ และเหรัญญิก

สถานที่ตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (สำนักงานใหญ่)

211 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซ.18 แขวงศาลาธรรม์สพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Email : info@cep.or.th

คุณอังศนา ชีวะดุษฎี
Email : aungsna.ch@gmail.com

คุณกรวิชญ์ จันทร์ฟู
Email : korawit.re100@gmail.com