มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

สถานที่ตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน (สำนักงานใหญ่)

211 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซ.18 แขวงศาลาธรรม์สพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 Email : info@cep.or.th

คุณอังศนา ชีวะดุษฎี
Email : aungsna.ch@gmail.com

คุณกรวิชญ์ จันทร์ฟู
Email : korawit.re100@gmail.com