มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

สถานที่ตั้งมูลนิธิฯ

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

ห้อง 1433 ชั้น 14 เลขที่ 110/1 อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เเขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Email : info@cep.or.th