มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา

ดร.อัครินทร์ สุวรรณรัตน์

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

คุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล

ที่ปรึกษาด้านคาร์บอน

คุณพีรศุษม์ ธีระโกเมน

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

คุณอัครเดช สุพิชญางกูร

ที่ปรึกษา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

เลขานุการ