มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

JOBS

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ กับ 3 องค์กรดังนี้

  1. มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  3. RE100 Thailand CLUB
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือนโยบายภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านพลังงานหมุนเวียน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือให้ภาคประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์การใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานจากฟอสซิล รวมถึงเผยแพร่ความรู้และแนวความคิดในวิทยาการใหม่และส่งเสริมการศึกษาพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กรุณากรอบแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน