มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

20/08/2565

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100), คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรมสรรพสามิต

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

วัตถุประสงค์

จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ทุกกลุ่มธุรกิจต้องมีการปรับตัว ภาษีคาร์บอน Carbon TAX เป็นอีกกลไลหนึ่งที่ช่วยโลกให้ร้อนช้าลง หรือ เป็นเครื่องมือให้เกิดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ…แล้วใครต้องจ่าย..จ่ายกับใคร…จ่ายเมื่อไร…ไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น หาคำตอบได้จากงานเสวนาครั้งนี้

หัวข้อเสวนา

 • ภาษีคาร์บอน…คือใคร แล้วทำไมต้องจ่าย…จ่ายเมื่อไร ยังมี TAX อื่นอีกมั๊ย
 • ภาษีคาร์บอน VS. คาร์บอนเครดิต ต่างกันตรงไหน
 • ใครในประเทศต้องเกี่ยวข้องกับ ภาษีคาร์บอน
 • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า…ที่ได้รับผลกระทบ ภาษีคาร์บอน EU และนอกEU เกี่ยวข้องหรือไม่
 • เตรียมรับมือกับ ภาษีคาร์บอน…อย่างไร
 • สถานการณ์…ตลาดคาร์บอนเครดิต ในประเทศไทย
 • Cap and Trade กลไกการซื้อขายในตลาดคาร์บอน เครดิต
 • ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ Mandatory VS. ภาคสมัครใจ Voluntary ต่างกันอย่างไร
 • การซื้อ-ขาย Trading Platform ในประเทศไทย
 • โครงสร้างภาษีและกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต

ประธานงานเสวนา

คุณ พิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานคณะทำงาน กกร. ด้านพลังงาน
 2. คุณนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. คุณสุวัฒน์ กมลพนัส รองประธานคณะทำงานด้านพลังงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 4. คุณณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

ดำเนินรายการโดย

ดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ คณะทำงานด้านพลังงานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดพรีเซนเทชั่น และเอกสาร งานเสวนา

คลิ้กที่นี่

รวมคำถามและคำตอบจากวิทยากร Version 1.0