มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

10/11/2565

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP) จัดทำโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

คลิ้กที่หน้าปก เพื่อเปิดดู

สแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อเปิดดู