มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

18/09/2566

การเปลี่ยนผ่านพลังงานคืออะไร แล้วทำไมต้อง “ยุติธรรม”

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ร่วมกับสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ขอเชิญชวนร่วมงานแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัยหัวข้อ “แนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเขียวตามนิยามเดียวกัน (Thailand Taxonomy) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม (Just Energy Transition)” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:00- 16:00 น. ณ ห้องประชุม HILL CREST ชั้น 5 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี กล่าวเปิดงานโดย คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) พร้อมเวทีเสวนาที่จะมาชวนคุยว่า ประเทศไทยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไรที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยุติธรรม และเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทั้ง “ยุติธรรม” และ “ยั่งยืน” ได้อย่างไร โดย ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ เช้าทันโลก FM 96.5 […]

05/08/2566

GPSC ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “คนมีไฟ” ติดตั้งให้ ฟรี! ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500 กิโลวัตต์ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

ตามหา “คนมีไฟ” ที่มีใจอาสาและปรารถนาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โครงการ “คนมีไฟ” จะติดตั้งให้หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการติดตั้งระบบฯ ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ของหน่วยงานได้ อยากร่วมจุดไฟไปด้วยกัน อ่านเงื่อนไขการสมัครเลย! 1. ผู้สมัครต้องเป็น หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงาน… – ด้านการศึกษา และ/หรือ – ด้านสาธารณสุข และ/หรือ – ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ผู้สมัครต้องส่งแผนงานพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ขอให้นำเสนอแผนงานว่าจะนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการติดตั้งระบบฯ ของโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในรอบพื้นที่หน่วยงานของผู้สมัครอย่างไร 3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 kW ต่อแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขการนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ จากโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม […]

30/06/2566

การเผยแพร่มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์

ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ได้โดยคลิ้กที่รายการด้านล่างนี้ Thailand Taxonomy Phase 1 (ภาษาไทย) Thailand Taxonomy แนวทางการนำไปใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษา และคำถามที่พบบ่อย Thailand Taxonomy Excel Spreadsheet (ภาษาไทย) Thailand Taxonomy Phase 1 (English) Thailand Taxonomy Business User Guide (English) Thailand Taxonomy Excel Spreadsheet (English)

09/06/2566

เปิดรับสมัครแล้ว ETC รุ่นที่ 4 หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Energy Transition & Climate Change Management (ETC) รุ่นที่ 4 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน , สถาบันการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(RE100), มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สอวช และ มรภ. สวนสุนันทา อบรมทุกวันศุกร์เริ่มวันศุกร์ที่ 4 ,11 ,18 ,25 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 ,8 กันยายน 2566ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ถนนราชปรารภ เนื้อหาครอบคลุม 6 Module ค่าลงทะเบียน 27,000 บาท/ท่าน(พิเศษสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ,สมาคม RE100 และสมาชิกสภาหอการค้าฯ 25,000 บาท/ท่าน) ✅ลงทะเบียนคลิก : https://forms.gle/5kWfMjeY6oo8AY439 ✅รายละเอียดหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/1Ci21dLQEWEzzI3DN0jwOnu2Mv3sxwVWe/view?usp=sharing

04/04/2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมแถลงข่าวประเด็น “Utility Green Tariff (UGT)” อีกทั้งได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย” และกิจกรรม ETC Networking ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีในการเสวนาหัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย” กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญของโลก ที่ต้องการความร่วมมือของประชาคมโลกร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง สภาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเร่งสร้างองค์กรความรู้ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งภายในงานเสวนาดังกล่าวมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “Thailand Taxonomy ตอบโจทย์ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร” 2.นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ในหัวข้อ […]

10/11/2565

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP)

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP) จัดทำโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน คลิ้กที่หน้าปก เพื่อเปิดดู สแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อเปิดดู

14/10/2565

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

BOT Symposium 2022 Perspectives Climate change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในหัวข้อ Climate Change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14/10/2565

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

งานเสวนา New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน ในหัวข้อ อนาคตพลังงานชาติ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และแผนผลังงานชาติ โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

19/09/2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC)

กลุ่มอุตสาหกรรม​พลังงาน​หมุนเวียนสภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทยสมาคม​ RE100.THAILANDมูลนิธิพลังงาน​สะอาด​เพื่อ​ประชาชนสอวช.ม. สวนสุนันทา​ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 1 (เต็ม ปิดรุ่นที่) สามารถลงในรุ่นที่ 2 …ทุกวันพุธ เริ่ม 5,12,19,26 ตุลาคม และ วันที่ 2,9 พฤศจิกายน 2565ณ อาคารรับรองเกษะโกมล รุ่นที่ 2อบรม ทุกวันอังคาร เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 และ1, 8, 15, 22, 29 พฤศจิกายน 2565 รีบสมัครด่วน ‼️✅ค่าลงทะเบียนเพียง 25,000บาท ( อาหารว่างเช้าบ่าย, อาหารกลางวัน และ dinner วันปิดหลักสูตร)✅รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครแพคคู่ จากบริษัทเดียวกัน👉🏻คลิก https://forms.gle/SJHNXmigFZaSmBXY8 รายละเอียดหลักสูตร 6 Module รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดคลิ้กที่นี่

04/01/2565

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ETC รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMETNT (ETC)” เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นที่ 3