มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

27/11/2566

Leading Transition: Road to a Low Carbon Nation เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศความยั่งยืน

Leading Transition: Road to a Low Carbon Nation เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศความยั่งยืน โดยคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)จากเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต

06/11/2566

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 5

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC) รุ่นที่ 5 ทุกวันพุธ เริ่ม 24, 31 มกราคม และ 7, 14, 21, 28 กุมพาพันธ์ 2567ณ ห้อง Budsaba ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนนพระราม 4 สำรองที่นั่งคลิ้กที่นี่ | ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอังศนา Email : aungsna.ch@gmail.comโทร. 084-938-3057 คุณกรวิชญ์Email : korawit.re100@gmail.comโทร. 091-804-6643

02/10/2566

อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน MOU หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ และรับส่งพนักงานในพื้นที่ อีอีซี พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์การลงทุน

อีอีซี รวมพลังภาคีภาครัฐ-เอกชน MOU หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนส่งสาธารณะ และรับส่งพนักงานในพื้นที่อีอีซี พร้อมร่วมพัฒนาระบบนิเวศน์การลงทุน นําร่องปี 66 เกิดรถโดยสารไฟฟ้า 100 คัน คาดใน 2 ปีเพิ่มเป็น 10,000 คัน ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 5 แสนตัน/ปี จูงใจดึงลงทุนคลัสเตอร์ EV และ BCG รวม 40,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2566 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ และ รถรับ-ส่งพนักงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับ นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ นายชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย นายวีระเดช เตชะ ไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) และ นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ พลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีถ่ายทอด องค์ความรู้ […]

18/09/2566

การเปลี่ยนผ่านพลังงานคืออะไร แล้วทำไมต้อง “ยุติธรรม”

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ร่วมกับสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ขอเชิญชวนร่วมงานแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัยหัวข้อ “แนวทางการจัดกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเขียวตามนิยามเดียวกัน (Thailand Taxonomy) เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยุติธรรม (Just Energy Transition)” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:00- 16:00 น. ณ ห้องประชุม HILL CREST ชั้น 5 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี กล่าวเปิดงานโดย คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) พร้อมเวทีเสวนาที่จะมาชวนคุยว่า ประเทศไทยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไรที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยุติธรรม และเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ทั้ง “ยุติธรรม” และ “ยั่งยืน” ได้อย่างไร โดย ดำเนินรายการ โดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ เช้าทันโลก FM 96.5 […]

05/08/2566

GPSC ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “คนมีไฟ” ติดตั้งให้ ฟรี! ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500 กิโลวัตต์ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท

ตามหา “คนมีไฟ” ที่มีใจอาสาและปรารถนาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่โครงการ “คนมีไฟ” จะติดตั้งให้หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการติดตั้งระบบฯ ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ของหน่วยงานได้ อยากร่วมจุดไฟไปด้วยกัน อ่านเงื่อนไขการสมัครเลย! 1. ผู้สมัครต้องเป็น หน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงาน… – ด้านการศึกษา และ/หรือ – ด้านสาธารณสุข และ/หรือ – ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ผู้สมัครต้องส่งแผนงานพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกรอบระยะเวลา 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ขอให้นำเสนอแผนงานว่าจะนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการติดตั้งระบบฯ ของโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในรอบพื้นที่หน่วยงานของผู้สมัครอย่างไร 3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดสูงสุดไม่เกิน 30 kW ต่อแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขการนำเงินค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบฯ จากโครงการ “คนมีไฟ” ไปใช้พัฒนาชุมชน สังคม […]

30/06/2566

การเผยแพร่มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์

ตามที่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ได้โดยคลิ้กที่รายการด้านล่างนี้ Thailand Taxonomy Phase 1 (ภาษาไทย) Thailand Taxonomy แนวทางการนำไปใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษา และคำถามที่พบบ่อย Thailand Taxonomy Excel Spreadsheet (ภาษาไทย) Thailand Taxonomy Phase 1 (English) Thailand Taxonomy Business User Guide (English) Thailand Taxonomy Excel Spreadsheet (English)

09/06/2566

เปิดรับสมัครแล้ว ETC รุ่นที่ 4 หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Energy Transition & Climate Change Management (ETC) รุ่นที่ 4 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน , สถาบันการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(RE100), มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, สอวช และ มรภ. สวนสุนันทา อบรมทุกวันศุกร์เริ่มวันศุกร์ที่ 4 ,11 ,18 ,25 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 ,8 กันยายน 2566ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ถนนราชปรารภ เนื้อหาครอบคลุม 6 Module ค่าลงทะเบียน 27,000 บาท/ท่าน(พิเศษสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ,สมาคม RE100 และสมาชิกสภาหอการค้าฯ 25,000 บาท/ท่าน) ✅ลงทะเบียนคลิก : https://forms.gle/5kWfMjeY6oo8AY439 ✅รายละเอียดหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/1Ci21dLQEWEzzI3DN0jwOnu2Mv3sxwVWe/view?usp=sharing

04/04/2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมแถลงข่าวประเด็น “Utility Green Tariff (UGT)” อีกทั้งได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย” และกิจกรรม ETC Networking ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและร่วมแสดงความยินดีในการเสวนาหัวข้อ “COP26 สู่ COP28 ผลกระทบและการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในประเทศไทย” กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญของโลก ที่ต้องการความร่วมมือของประชาคมโลกร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง สภาอุตสาหกรรมของประเทศไทย เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเร่งสร้างองค์กรความรู้ในภาคอุตสาหกรรม ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ซึ่งภายในงานเสวนาดังกล่าวมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1. นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “Thailand Taxonomy ตอบโจทย์ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร” 2.นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ในหัวข้อ […]

10/11/2565

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP)

แผน PDP ภาคประชาชน (National Energy Plan-NEP) จัดทำโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน คลิ้กที่หน้าปก เพื่อเปิดดู สแกน QR CODE ด้านล่างเพื่อเปิดดู