มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

14/10/2565

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

BOT Symposium 2022 Perspectives Climate change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในหัวข้อ Climate Change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

14/10/2565

New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

งานเสวนา New Energy แผนพลังงานชาติ สู่ความยั่งยืน ในหัวข้อ อนาคตพลังงานชาติ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และแผนผลังงานชาติ โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช

19/09/2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC)

กลุ่มอุตสาหกรรม​พลังงาน​หมุนเวียนสภาอุตสาหกรรม​แห่ง​ประเทศไทยสมาคม​ RE100.THAILANDมูลนิธิพลังงาน​สะอาด​เพื่อ​ประชาชนสอวช.ม. สวนสุนันทา​ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ETC) รุ่นที่ 1 (เต็ม ปิดรุ่นที่) สามารถลงในรุ่นที่ 2 …ทุกวันพุธ เริ่ม 5,12,19,26 ตุลาคม และ วันที่ 2,9 พฤศจิกายน 2565ณ อาคารรับรองเกษะโกมล รุ่นที่ 2อบรม ทุกวันอังคาร เริ่ม 25 ตุลาคม 2565 และ1, 8, 15, 22, 29 พฤศจิกายน 2565 รีบสมัครด่วน ‼️✅ค่าลงทะเบียนเพียง 25,000บาท ( อาหารว่างเช้าบ่าย, อาหารกลางวัน และ dinner วันปิดหลักสูตร)✅รับส่วนลดทันทีเมื่อสมัครแพคคู่ จากบริษัทเดียวกัน👉🏻คลิก https://forms.gle/SJHNXmigFZaSmBXY8 รายละเอียดหลักสูตร 6 Module รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดคลิ้กที่นี่

04/01/2565

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ETC รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMETNT (ETC)” เปิดรับสมัครแล้ว รุ่นที่ 3

18/10/2564

จี้รัฐปรับลดอัตราค่าเชื่อมระบบสายส่ง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ส่งหนังสือถึง ภาครัฐพิจารณาทบทวนอัตราค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ภายใต้โครงการ ERC Sandbox ให้ต่ำกว่า 1.151 บาทต่อหน่วย โดยมองว่าเป็นอัตราที่ไม่จูงใจให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าแบบเอกชนต่อเอกชน หรือ Peer-to-Peer (P2P) ในอนาคต พร้อมกระตุ้นภาคเอกชนมุ่งลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​เพื่อรับมือกับการกีดกันทางการค้าจากอียูและสหรัฐ ที่เตรียมตั้งกำแพงภาษีสกัดสินค้านำเข้าในอนาคต นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในระหว่างการสัมมนา “RE100 Thailand: Heading for Carbon Emission Net Zero” ที่จัดขึ้นภายใต้งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 AND PUMPS & VALVES ASIA 2021VIRTUAL EDITION ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท.ได้ทำหนังสือถึงภาครัฐเมื่อเร็วๆนี้เพื่อให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ที่กำหนดไว้ 1.151 […]

22/09/2564

พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายผจญ  ศรีบุญเรือง  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  ด้านพลังงานก๊าซชีวภาพ    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส โดย นายวีระ บูรพชัยศรี กรรมการบริษัท เมโทร เอนเนอร์ยี่ จำกัด  เจ้าของโรงไฟฟ้าขยะอุดรธานีไพโรไลซิสออยล์ (UWTE Power Plant) เป็นผู้พัฒนาโครงการ  และ นายสุรเดช บัวทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท จีเอฟอี เอนเนอร์ยี่ บาล๊านซ์ จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง  ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยจะนำพลาสติกที่ได้จากการคัดแยกขยะไปเผาซึ่งจะได้น้ำมันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ขณะนี้มีการเริ่มก่อสร้างโครงการไปแล้ว กำหนดแล้วเสร็จและขายไฟเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2565 เพื่อตอบโจทย์แผนพลังงานแห่งชาติที่หนุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 50% รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.banmuang.co.th/news/economy/251200

15/07/2564

เปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform แพลตฟอร์มกลางซื้อ-ขาย กรีนคาร์บอน

เปิดตัว Thailand Carbon Credit Exchange Platform เป็นแพลทฟอร์มหลักของประเทศสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงมีการจัดตั้ง RE100 Thailand Club เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนพลังเดิมที่ก่อมลภาวะให้กับโลก วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาตลาดคาร์บอนภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนไทย”  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นสักขีพยาน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมในพิธี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการกิจกรรมต่างๆ และที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกซึ่งมีมากกว่า 10,000 รายดำเนินโครงการ เพื่อลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานสะอาดหรือการใช้พลังงานทางเลือก ถือเป็นส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นไปตามตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงปารีส การร่วมกันผลักดันให้เกิดตลาดคาร์บอนภายในประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญ ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น โดย Thailand Carbon Credit Exchange […]