มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

14/10/2565

BOT Symposium 2022 Perspectives Climate change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย ในหัวข้อ Climate Change กับอนาคตอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย