มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

07/09/2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) หรือสมาคมฯ RE100 เปิดงานเสวนา “ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน” โดยเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน รวมถึง คณะผู้บริหาร จากภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนา

การจัดเสวนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการที่สนใจ เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ได้ตระหนัก รู้เท่าทันสถานการณ์ อันเนื่องจาก Climate Change และกฎกติกา CBAM เพื่อเตรียมพร้อมกับภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ASEAN Sustainable Energy Week 2023 งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมนานาชาติ ด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาคเช้า สถานการณ์พลังงานใน ASEAN

  1. ความคืบหน้า ด้าน RE ของกลุ่มประเทศใน ASEAN
  2. Thailand grid modernization for RE
  3. Renewable Energy in Vietnam

ภาคบ่าย เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับพลังงานในอนาคต

  1. พลังงานไฟฟ้าจากหญ้าเนเปีย (Biogas)
  2. Liquid Biomethane (LBM)
  3. Sustainable Aviation Fuel (SAF)
  4. Hydrogen Trend in Thailand

การเสวนา ดังกล่าว ได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง จากสมาชิกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย(อาร์อี100) และผู้ประกอบการทั่วไป นอกจากนี้ภายในงานสมาคมฯ ได้ออกบูธจัดแสดงภายในโซน Carbon Free Valley ได้รับความสนใจอย่างดี จากผู้ประกอบการ ทั้งชาวไทย และต่างชาติ

คลิปการเสวนา

งานช่วงเช้า

งานช่วงบ่าย

ประมวลภาพงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานเสวนาคลิ้กที่นี่