มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

06/11/2566

ขอเชิญอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC) รุ่นที่ 5

ทุกวันพุธ เริ่ม 24, 31 มกราคม และ 7, 14, 21, 28 กุมพาพันธ์ 2567
ณ ห้อง Budsaba ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนนพระราม 4

  • เป็นหลักสูตรการอบรมที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวง อว. แล้ว
  • สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 250% ของค่าใช้จ่ายในการอบรม
  • ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรม

สำรองที่นั่งคลิ้กที่นี่ | ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอังศนา 
Email : aungsna.ch@gmail.com
โทร. 084-938-3057

คุณกรวิชญ์
Email : korawit.re100@gmail.com
โทร. 091-804-6643