มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน

Published

27/11/2566

Leading Transition: Road to a Low Carbon Nation เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศความยั่งยืน โดยคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
จากเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2023 : FUTURE READY THAILAND เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต